Opłaty

Administracja studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
3 400,00 3 200,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 3 230,00 3 040,00
dwie raty*** 1 700,00 1 600,00
cztery raty 850,00 800,00
osiem rat 425,00 400,00

 

Dietetyka studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
4 000,00 3 600,00 5 600,00 5 200,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 3 800,00 3 420,00 5 320,00 4 940,00
dwie raty*** 2 000,00 1 800,00 2 800,00 2 600,00
cztery raty 1 000,00 900,00 1 400,00 1 300,00
osiem rat 500,00 450,00 700,00 650,00

 

Fizjoterapia jednolite studia magisterskie
stacjonarne
jednolite studia magisterskie
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
4 800,00 4 800,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 4 560,00 4 560,00
dwie raty*** 2 400,00 2 400,00
cztery raty 1200,00 1200,00
osiem rat 600,00 600,00

 

Informatyka studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
3 600,00 3 400,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 3 420,00 3 230,00
dwie raty*** 1 800,00 1 700,00
cztery raty 900,00 850,00
osiem rat 450,00 425,00

 

Kosmetologia studia I stopnia
stacjonarne
studia I stopnia
niestacjonarne
studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
5 000,00 4 500,00 5 800,00 5 400,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 4750,00 4 275,00 5 510,00 5 130,00
dwie raty*** 2 500,00 2 250,00 2 900,00 2 700,00
cztery raty 1250,00 1 125,00 1 450,00 1 350,00
osiem rat 625,00 562,50 725,00 675,00

 

Pielęgniarstwo studia I stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
stacjonarne
studia II stopnia
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
106,00
czesne
za I rok studiów
3 900,00 5 000,00 5 000,00
system wpłat czesnego
wpłata jednorazowa** 3 700,00 4 750,00 4 750,00
dwie raty*** 1 950,00 2 500,00 2 500,00
cztery raty 975,00 1250,00 1250,00
osiem rat 487,50 625,00 625,00

* - jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienia indeksu i legitymacji studenckiej.
** - przy wpłacie czesnego za cały rok z góry obowiązuje 5% zniżki. Jednorazowa opłata kwalifikacyjna pozostaje bez zmian.
*** - opłata za semest nauki

Konto bankowe Uczelni:

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327