Programy studiów na kierunku Informatyka

Stacjonarne i niestacjonarne studia inżynierskie

W ramach modułu kształcenia ogólnego wykładane są m.in. przedmioty:

 • Język angielski,
 • Technologie informacyjne,
 • Prawo własności intelektualnej
 • Bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy ekonomii

Moduł  kształcenia podstawowego obejmuje m.in. przedmioty.

 • Algebra liniowa z geometria analityczną
 • Analiza matematyczna
 • Fizyka
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Metrologia
 • Podstawy elektronicznej techniki cyfrowej
 • Podstawy telekomunikacji
 • Projektowanie systemów informacyjnych
 • Podstawy technik multimedialnych
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych

W ramach kształcenia kierunkowego wykładane są m.in.:

 • Podstawy programowania
 • Algorytmy i struktury danych
 • Architektury systemów komputerowych
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Programowanie (obiektowe, niskopoziomowe, rozproszone, współbieżne)
 • Bazy danych
 • Systemy wbudowane
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja

Kształcenie w ramach specjalności Techniki multimedialne obejmuje m.in.:

 • Telewizja cyfrowa
 • Grafika komputerowa - obraz statyczny
 • Grafika komputerowa - obraz ruchomy
 • Technologie multimedialne
 • Publikacje multimedialne
 • Grafika i komunikacja człowiek - komputer

Kształcenie w ramach specjalności Komputerowa automatyka i robotyka obejmuje m.in.:

 • Podstawy sterowania cyfrowego
 • Podstawy automatyki
 • Robotyka
 • Komputerowe sterowanie maszyn technologicznych i robotów
 • Automatyzacja procesów ciągłych
 • Komputerowo wspomagana metodyka projektowania układów automatyki

Kształcenie w ramach specjalności Teleinformatyka i bezpieczeństwo systemów komputerowych obejmuje m.in.:

 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Systemy Informacji Geograficznej (GIS)
 • Metody projektowania sieci informatycznych
 • Systemy mobilne teleinformatyki
 • Kryptografia
 • Bezpieczeństwo bankowych systemów informacyjnych
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w Siechach komputerowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informacyjnych