Witamy!

Założona w 1991 roku Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (dawniej Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji - PWSBiA) jest pierwszą niepubliczną uczelnią wyższą w Polsce.

Misją Warszawskiej Uczelni Medycznej jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej w zawodach: pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, dietetycy, kosmetolodzy, informatycy wyspecjalizowani w procesach informatycznych ochrony zdrowia, specjaliści administracji ochrony zdrowia. Profil uczelni jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy systemu ochrony zdrowia i nauk pokrewnych w Polsce.  Naszym priorytetem jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiego i europejskiego rynku pracy.

Uczelnia pełni swoją misję, prowadząc studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Dietetyka, jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, studia inżynierskie na kierunku Informatyka i studia licencjackie na kierunku Administracja. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W procesie dydaktycznym WUMed nacisk położony jest nie tylko na teorię w przedmiotach kierunkowych oraz specjalizacyjnych ale także dopełnienie treści wszystkich wykładanych przedmiotów, praktyką zawodową. Uczelnia współpracuje z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia, w których studenci odbywają praktyki zawodowe. Portfel instytucji współpracujących jest systematycznie rozszerzany.

Podstawą strategii WUMed jest rozwój. Stale pracujemy nad: udoskonalaniem i modernizacją  warunków nauczania, unowocześnianiem pracowni specjalistycznych, pozyskiwaniem wysoce wykwalifikowanych kadr naukowych,  tworzeniem nowych kierunków kształcenia w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu odpowiadających zapotrzebowaniu społecznemu i rynku pracy, rozszerzaniem form współpracy naukowej i międzynarodowej.