Opłaty

 

Dietetyka studia I  st.
stacjonarne
studia I  st.
niestacjonarne
studia II  st.
stacjonarne
studia II  st.
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
110,00
czesne
za I rok studiów
4 100,00 3 900,00 5 800,00 5 600,00
system wpłat czesnego
dwie raty** 2 050,00 1 950,00 2 900,00 2 800,00
dziesięć rat*** 450,00 430,00 620,00 600,00
Fizjoterapia jednolite studia magisterskie
stacjonarne
jednolite studia magisterskie
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
110,00
czesne
za I rok studiów
5 400,00 5 200,00
system wpłat czesnego
dwie raty** 2 700,00 2 600,00
dziesięć rat*** 580,00 560,00
Kosmetologia studia I  st.
stacjonarne
studia I  st.
niestacjonarne
studia II  st.
stacjonarne
studia II  st.
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
110,00
czesne
za I rok studiów
5 000,00 4 800,00 6 000,00 5 800,00
system wpłat czesnego
dwie raty** 2 500,00 2 400,00 3 000,00 2 900,00
dziesięć rat*** 530,00 520,00 640,00 620,00
Pielęgniarstwo studia I st.
stacjonarne
studia I st.
pomostowe
studia II st.
stacjonarne
studia II st.
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
110,00
czesne
za I rok studiów
4 200,00 5 600,00 5 200,00 5 000,00
system wpłat czesnego
dwie raty** 2 100,00 2 800,00 2 600,00 2 500,00
dziesięć rat*** 440,00 600,00 560,00 540,00
Położnictwo studia I st.
stacjonarne
studia I st.
pomostowe
studia II st.
stacjonarne
studia II st.
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
110,00
czesne
za I rok studiów
4 200,00 5 600,00 5 200,00 5 000,00
system wpłat czesnego
dwie raty** 2 100,00 2 800,00 2 600,00 2 500,00
dziesięć rat*** 440,00 600,00 560,00 540,00
Ratownictwo
Medyczne
studia I st.
stacjonarne
studia I st.
niestacjonarne
jednorazowa opłata
kwalifikacyjna*
110,00
czesne
za I rok studiów
5 000,00 4 800,00
system wpłat czesnego
dwie raty** 2 500,00 2 400,00
dziesięć rat*** 540,00 510,00

* - jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienie legitymacji studenckiej.
** - opłata za semest nauki.
*** - opłata miesięczna.

Konto bankowe Uczelni:

Warszawska Uczelnia Medyczna
im. Tadeusza Koźluka
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Bank PKO S.A.
57 1240 1112 1111 0010 9595 5327